Ansatte

Gymsalen

Jernhagen barnehage

Solfrid Haavarsen

Stilling: Assistent

Stillingsstørrelse: 40 %

Brit Reidun Aase

Stilling: Assistent

Stillingsstørrelse: 80 %

Thusanee Tjørhom

Stilling: Assistent

Cecilie Eikenes

Stilling: Styrer

May Helen Hetland Ervik

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsstørrelse: 100 %

Tonje Myklebust

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje Bergum Sviggum

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsstørrelse: 100 % For tiden i foreldrepermisjon

Heid Bjørnseth

Stilling: Spesialpedagog

Kommunalt ansatt

Erna Tove Tengesdal-Kvalsund

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kommunalt ansatt.

Marte Helene Bydall

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
993 91 855
MH.Bydall@Hotmail.com

Veronica Tjølsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Johanne Gyland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stillingsstørrelse: 100 % Brannvernleder.

Marianne Tengsareid

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stillingsstørrelse: 100%

Audhild Haver

Stilling: Vikar

Lindis Bjørnemo

Stilling: Vikar

Henriette C. Oksholen

Stilling: Barnehagelærer

Heidi Mathiesen

Stilling: Fagarbeider

Stillingsstørrelse: 100 %

Ole Brumm

Tigergutt