Hønsehauk på besøk

En pappa i barnehagen har ringmerket en hønsehauk, og slipper den fri fra vår barnehage.

Blandt hønsehaukene er hunnen alltid større enn hannen, og siden dette var en stor fugl måtte det være en hunn ble vi fortalt. Fremme på brystet var fargen på fjærene dråpeformet. Det var et tegn på at det var en ungfugl. Vi fikk også vite at de gule øynene ville bli mere oransje når den ble eldre. Den hadde veldig skarpe klør.

Da den ble sluppet fri, fløy rett og satte seg i noen trær nærme turplassen vår ....