Planleggingsdager

Det er avsatt 6 planleggingsdager i barnehageåret 2018-2019. Dagene brukes til planlegging og evaluering av virksomheten, samt kurs og personalutvikling.

Ved avvikling av planleggingsdagene holder barnehagen stengt følgende dager:

Fredag 14. august 2020

Fredag 13. november 2020

4. januar 2021

    mars 2021

Fredag 14. mai 2021

Tirsdag 17. August 2021