Planleggingsdager

Det er avsatt 6 planleggingsdager i barnehageåret 2018-2019. Dagene brukes til planlegging og evaluering av virksomheten, samt kurs og personalutvikling.

Ved avvikling av planleggingsdagene holder barnehagen stengt følgende dager:

Onsdag 15. august 2018

Fredag 16. november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Torsdag 7. mars 2019

Fredag 31. mai 2019

Onsdag 14. august 2019