Velkommen til Jernhagen Barnehage

Jernhagen barnehage er en liten, koselig barnehage som ligger på Søra Eigerøy i Eigersund kommune. Barnehagen tilbyr plasser for barn fra 0-6 år, fordelt på de to avdelingene Ole Brumm og Tigergutt. Vi holder til i store og gode lokaler. Utendørs har vi en flott lekeplass.

Jernhagen barnehage ble offisielt åpnet 3. januar 1992. Stiftelsen Jernhagen er organisert som en ideell, privat stiftelse som eier og driver Jernhagen barnehage. Egersund Jern & Metall stod bak opprettelse av stiftelsen i 1992. Bakgrunn for oppstart var at Egersund Jern & Metall ønsket å gi sine medlemmer et gode i form av et barnehagetilbud.

Barnehagen har i dag 17 kommunale plasser og 31 private plasser. Medlemmer av Dalane fagforening har fortrinnsrett til private plasser. Kommunen foretar opptak til kommunale plasser etter kommunale opptakskriterier. Barnehagens styre foretar endelig opptak av barn til de private plassene etter innstilling fra styrer.

Jernhagen barnehage er medlem av private Barnehagers Landsforbund.

Velkommen til oss!